Tag Archives: imam ali

Kecintaan Abu Fadhl abbas pada Al Husain as

Abu Fadhl Abbas, adik dr Imam Hasan as dan Imam Husain as lain ibu, dr kecilnya selalu memanggil kedua Imam Ahlulbait as tersebut dengan panggilan Maula (Pemimpin), namun pada akhir hayatnya menjelang kesyahidan beliau, memanggil Imam Husain as dengan Kakak atas permintaan terakhir Imam Husain as. Di hari Asyura, Imam Husain as memeluk Abu Fadhl Abbas bin Ali bin Abi …

Read More »

Ghadir Khum dalam syair

Tinta bingung untuk menuliskan tentang singa Bani Hasyim, Huruf-huruf takkan ­­­­mampu menggapai rahasia Ali sang washi. Aku heran dengan orang yang lupa akan kelahiran Haidar sang singa, Bagaimana dia dapat bertawaf mengelilingi Ka’bah yang agung. Untuknya telah terbelah dinding Ka’bah, adakah karomah yang melebihinya? Tuhan yang Maha Kasih telah mengkhususkan hanya untuknya. Butalah mata yang tak dapat melihat benderang cahayanya, …

Read More »

Percakapan Indah Antara Imam Ali as dan Sayyidah Fathimah Zahra as

Di dalam Kitab Manaqib Amirul Mukminin, oleh Syadzan bin Jibril, bahwa suatu hari Imam Ali dan Sayyidah Fathimah sedang duduk berdua di salah satu kebun kurma menikmati buah kurma, kemudian terjadilah sebuah percakapan ini. Imam Ali berkata kpd Sayyidah Fathimah, “Yaa Fathimah… sungguh Nabi lebih mencintai aku daripada engkau..” Sayyidah Fathimah menjawab, “tidak…bahkan Nabi lebih mencintai aku daripada engkau….” Imam …

Read More »

KEUTAMAAN MEMAAFKAN

Allah SWT berfirman:  “Dan balasan kejelekan itu adalah kejelekan pula, namun siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungannya, maka pahala baginya di sisi Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. (Al Quran Surat Al Syura : ayat 40) Rosulullah Saww bersabda : Jika rasa marah telah menyesakkan dadamu,maka hilangkanlah dengan memberinya maaf. Sesungguhnya, pada hari kiamat kelak, akan ada suara …

Read More »

Nabi SAW Memberikan Penyebutan “Abu Turab” kepada Imam Ali as

Abu Turab

Nabi SAW Memberikan Penyebutan “Abu Turab” kepada Imam Ali Suatu hari Rasulullah Saw memanggil Ali bin Abi Thalib as dengan sebutan “Aba Turab”. Imam Ali as mengatakan “Aba Turab” adalah gelar yang paling aku sukai. Rasulullah Saw berkata kepada Ali as; “Nama-nama mu yang paling aku sukai adalah Abu Turab, kamu adalah Abu Turab”. Gelar Abu Turab pertama kali diberikan …

Read More »

Kecintaan Ali Pada Rasulullah SAW

Kecintaan Ali

Kecintaan Ali Pada Rasulullah SAW Imam Ali bin Abi Thalib as sangat mencintai Rasulullah SAW. Seseorang pernah bertanya kepada Ali as tentang sejauh mana kecintaannya kepada Rasulullah Saww​, Imam Ali as menjawab, “Demi Allah, Rasulullah saw adalah orang yang lebih kami cintai daripada harta, anak, dan ibu kami. Bahkan, daripada air yang sejuk kami miliki ketika kehausan.” Pada suatu hari, Imam Ali …

Read More »

Sejarah Kitab Nahjul Balaghah Imam Ali

Nahjul Balaghah merupakan kitab yang berisi kompilasi khotbah, surat, dan ucapan-ucapan Imam Ali bin Abi Thalib as yang penuh makna dan hikmah, yang dikumpulkan oleh Sayyid Radhi. Khotbah-khotbah Imam Ali as dinilai dan dihormati sedemikian tingginya di dunia Islam, sehingga hanya dalam waktu seabad setelah wafatnya, khotbah-khotbah itu telah diajarkan dan dibacakan sebagai kata terakhir di da­lam Filsafat Tauhid, sebagai …

Read More »

Surat Imam Ali bin Abi Thalib untuk Malik Asytar (8)

Hubungan dengan Allah Suatu hal khusus yang dengan itu Anda harus memumikan agama Anda bagi Allah hamslah merupakan pemenuhan kewajiban Anda yang khusus bagi-Nya. Oleh karena itu persembahkan kepada Allah sebagian dari kegiatan fisik Anda di waktu malam dan siang, dan (ibadah) apa saja yang Anda laksanakan untuk mencari kedekatan kepada-Nya haruslah sempurna, tanpa cacat atau kekurangan, usaha fisik apa …

Read More »

Surat Imam Ali bin bi Thalib untuk Malik Asytar (7)

7. Kaum Miskin Berhati-hatilah! Takutlah kepada Allah ketika berurusan dengan masalah orang miskin yang tidak mempunyai cukup sarana, yang papa, tak punya dan tak berdaya; di kalangan mi termasuk orang yang menanggung sengsaranya dengan diam-diam, dan orang-orang yang mengemis. Lindungilah hak-hak mereka, demi Allah yang telah meletakkan pada Anda kewajiban melindungi kepentingan mereka. Sediakan bagi mereka suatu bagian dari perbendaharaan …

Read More »

Surat Imam Ali bin Abi Thalib untuk Malik Asytar (6)

2. Hakim Kepala Untuk penyelesaian perkara di antara rakyat, pilihlah sebagai ketua kehakiman Anda dari antara rakyat, orang yang paling utama menurut pandangan Anda. Perkara-perkara (yang datang kepadanya) tidak boleh menjengkelkannya, perselisihan tidak boleh memberangkananya; ia tak boleh terus melakukan sesuatu hal yang salah, dan tak boleh menggerutu menedma kebenaran apabila ia melihatnya; ia tak boleh bersandar kepada keserakahan dan …

Read More »

Surat Imam Ali bin Abi Thalib untuk Malik Asytar (5)

1. Tentara Jadikanlah pemimpin tentara Anda orang yang menurut pendapat Anda beriman paling tulus kepada Allah dan Rasul dan taat kepada imam Anda. Yang paling suci hati dan yang tertinggi di antara mereka dalam ketabahan ialah yang tak cepat menjadi berang, menerima permohonan maaf, ramah kepada yang lemah dan tegas terhadap yang kuat; kekerasan tidak akan membuatnya naik pitam, dan …

Read More »

Surat Imam Ali bin Abi Thalib untuk Malik Asytar (3)

Tentang para Penasihat Janganlah memasukkan di antara orang-orang yang Anda mintai nasihat orang kikir yang akan menahan Anda dari bermurah hati dan mengingat-ingatkan Anda terhadap kemelaratan, jangan pula orang pengecut yang akan membuat Anda merasa terlalu lemah untuk urusan Anda, jangan pula orang serakah yang akan menjadikan indah bagi Anda pengumpulan harta dengan cara-cara buruk. Karena, walaupun kikir, pengecut dan …

Read More »