Tag Archives: ahlulbait

Mereka Yang Lebih Baik Dari Sahabat Nabi

Mereka Yang Lebih Baik Dari Sahabat Nabi Judul yang berlebihan? Sepertinya sih, tapi begitulah adanya. Dari dulu kita selalu disuap dengan cerita-cerita, kisah-kisah dan doktrin-doktrin tentang Para Sahabat Nabi SAW. Disuap sedikit demi sedikit dengan diiringi dalil-dalil berupa ayat-ayat dan hadis-hadis. Sampai akhirnya terbentuklah manusia yang tergila-gila dengan sahabat Nabi SAW. Mereka seolah tidak bisa melihat sedikitpun kekurangan para Sahabat, …

Read More »

Ahlulbait as Bagaikan Pintu Pengampunan

Ahlulbait as Bagaikan Pintu Pengampunan Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. juga mengumpamakan Ahlulbait as. dengan pintu pengampunan di kalangan bani Israil, barang siapa masuk ke dalamnya ia akan mendapat ampunan Allah SWT. dan barang siapa enggan masuk ke dalamnya maka murka Allah akan mengenanya. Di antara hadis baabu hiththah yang diriwayatkan para ulama’ ialah hadis dari riwayat Abu …

Read More »

Keutamaan Ilmu Dalam Hadis Ahlulbait as

Ahlulbait as. adalah sumber sejati ajaran Islam, sabda-sabda mereka adalah mata air kecemerlangan, sabda-sabda mereka adalah mutiara hikmah yang tak terhingga nilainya. Di bawah ini sabda Imam ja’far ash Shadiq as. (imam Keenam Syi’ah Imamiyah, Ja’fariyah, Itsna’Asyariyah). عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم : طَلَبُ اْلعِلْمِ فَرِيْضَةٌ علَىَ كُلِّ …

Read More »

Akhlak Imam Sajjad Pasca Karbala

  Berikut adalah sebuah kisah singkat yang mengandung hikmah begitu dalam. Tentang keagungan dan tauladan seorang Imam Ali Zainal Abidin as Sajjad putra sekaligus saksi hidup tragedi yang menimpa Imam Husain as di Karbala. Imam Sajjjad as menyaksikan secara langsung bagaimana di hadapannya seluruh saudara, sahabat serta ayahnya dibantai oleh pasukan Ibnu Ziyad atas perintah Yazid bin Muawiyah dari dinasti …

Read More »

Ucapan Imam Ja’far Shadiq as

hadis-hadis suci pilihan yang pernah diucapkan oleh Imam Shadiq a.s. selama beliau hidup.

Tanggal 25 Syawal adalah hari Syahadah Imam Ja’far Shadiq as. Pada kesempatan ini kami haturkan kepada para pembaca budiman hadis-hadis suci pilihan yang pernah diucapkan oleh Imam Shadiq a.s. selama ia hidup. 1. Mengecek diri setiap hari “Seyogianya setiap muslim yang mengenal kami (Ahlul Bayt) untuk mengecek setiap amalannya setiap hari dan malam. Dengan demikian ia telah mengontrol dirinya. Jika ia …

Read More »

Sekilas Tentang Madzhab ke Lima, Madzhab Ja’fari

Mazhab Jafari dipimpin oleh Imam Jafar bin Muhammad Al-Shadiq As yang hidup dari tahun 83 H hingga tahun 148 H. Beliau lahir dan wafat di kota penuh cahaya Madinah dan merupakan Imam Keenam dari dua belas imam yang ditetapkan dalam mazhab Ahlulbait. Meski fikih dikembangkan oleh Rasulullah Saw dan para khalifahnya (para imam), fikih yang dikembangkan oleh Syiah tidak memiliki …

Read More »

Hubungan Syiah dan Imam Ahlulbait

Sebelum  membahas  lebih lanjut tentang  alasan penisbatan Syi’ah kepada para Imam Ahlulbayt, ada baiknya bila terlebih dahulu kita tengok sejenak serangan Ibnu Taimiyah kepada Syi’ah. Beliau menolak  penisbatan Syi’ah kepada Ahlulbayt dalam ungkapannya, “Kami tidak bisa menerima klaim pengikut Al-Imamiyah yang mengambil ajaran madzhab mereka dari Ahlulbayt. Tidak Itsna’asyariyah, tidak pula yang lainnya. Bahkan mereka sangat jauh berbeda dengan Imam …

Read More »

“Ramadan” Salah Satu Nama Allah?

“Dia dinamai Ramadan hanya karena membakar dosa.” – Rasulullah saw – Kata “Ramadan” berasal dari kata ramadha yang artinya hujan yang turun di awal musim kemarau, yang membersihkan udara dari kepulan debu serta menyucikan kotoran-kotorannya. Atau juga bisa bermakna, melunaknya batu lantaran diterpa terik panas matahari yang ekstrem. Terkait alasan pemberian nama ini, Zamakhsyari (w. 568 H) berkomentar, “Jika Anda …

Read More »

Memerangi Mubazir

Suatu hari, Hasan al Bashri (seorang yang zuhud dan sufi pada zamannya) mengisi sebuah wadah dengan air sungai dan meminumnya sebagian, kemudian ia membuang sisanya ke tanah. Imam Ali bin Abi Thalib as berkata kepadanya, “Engkau telah menyia-nyiakan air itu, mengapa engkau tidak mengembalikannya ke air lagi?” Hasan al Bashri berkata, “Engkau sendiri sering menumpahkan darah Muslimin ke tanah, tetapi …

Read More »

Imam Muhammad Al-Jawad, Teladan Kedermawanan Sejati

“Merencanakan dengan bijak dan berpikir sebelum bertindak akan membuat kalian terhindar dari penyesalan”. – Imam Al – Jawad as. Hari-hari bulan Rajab, satu per satu terlewati. Bulan Rajab yang penuh berkah merupakan bulan mulia yang dianugrahkan Allah kepada hambanya. Bulan ini merupakan salah satu moment terbaik untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Bulan Rajab juga dihiasi dengan pelbagai peristiwa …

Read More »

FALSAFAH KEBANGKITAN IMAM HUSEIN AS. (selesai)

Memilih Kematian di atas Kehidupan Memang, Sayyidus-Syuhada Al-Husein telah mengambil keputusannya menolak berbaiat kepada Yazid dan resiko kematiannya. Ia mengutamakan kematian daripada kehidupan dunia. Rangkaian kejadian yang menyusul setelahnya membuktikan tepatnya keputusan beliau tersebut. Karena, kesyahidannya yang berlangsung dalam keadaan yang menggetirkan rasa dan dengan cara yang begitu keji menandaskan ketertindasan dan keberpihakan Ahlul bait Nabi saww.. pada kebenaran. Dan, …

Read More »

FALSAFAH KEBANGKITAN IMAM HUSEIN AS. (1)

FALSAFAH KEBANGKITAN IMAM HUSEIN AS.[1] Muhammad Husein Thabathabai   Prasyahadah Sejenak menilik kembali  keadaan umum masa itu dapat menjelaskan dasar keputusan dan perlawanan Al-Husein, penghulu para syahid, terhadap kekuasaan Muawiyah. Masa-masa paling hitam dan getir yang dijalani keluarga Nabi saww. serta para pengikutnya sepanjang sejarah umat Islam ialah dua puluh tahun pemerintahan anak-anak Umayyah. Segera setelah merebut khilafah Islam dengan …

Read More »