Rektor IAIN: Banyak Titik Temu Sunni (NU) dan Syiah

Video: IAIN Purwokerto diharapkan bisa menjadi Baitul Hikmah, House of Wisdom, atau Rumah Kebajikan. Fitnah kepada Syiah di sini sebenarnya merupakan agenda besar untuk melemahkan dan menggerogoti NU yang secara kultural sama dengan Syiah.

Sunni dan Syiah adalah Cara Pandang terhadap Islam, Semua sama-sama Umat Islam yang mesti berlomba dalam kebaikan. Mempersatukan Manusia Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD’45, memegang teguh asas kemerdekaan dan kesetaraan bangsa. Saling menghormati kaum Muslimin maupun non muslim yang cinta kemerdekaan apapun bendera, mazhab, organisasi dan kelompok.

Memperjuangkan hak-hak asasi manusia, hak hidup dan jauh dari penindasan. Kita suarakan kebenaran dan keadilan!.

Telegram me:
https://telegram.me/syiahnusantara

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *