Kecintaan Ali
Bukti kecintaan Imam Ali as kepada Rasulullah Saww​ yang lain ialah Imam Ali as senantiasa berkhidmat dan berusaha memenuhi seluruh hajat Rasulullah Saw​.

Kecintaan Ali Pada Rasulullah SAW

Kecintaan Ali Pada Rasulullah SAW

Imam Ali bin Abi Thalib as sangat mencintai Rasulullah SAW. Seseorang pernah bertanya kepada Ali as tentang sejauh mana kecintaannya kepada Rasulullah Saww​,

Imam Ali as menjawab, “Demi Allah, Rasulullah saw adalah orang yang lebih kami cintai daripada harta, anak, dan ibu kami. Bahkan, daripada air yang sejuk kami miliki ketika kehausan.”

Pada suatu hari, Imam Ali as. memasuki sebuah kebun kurma.

Pemilik kebun kurma berkata kepadanya, “Maukah kamu menyirami pohon-pohon kurma ini, dan untuk setiap satu ember air, kamu akan mendapatkan upah satu biji kurma?”

Imam Ali as bergegas menyirami pohon-pohon kurma itu.

Pemilik pohon kurma memberikan upahnya, dan upah itu terkumpul sebanyak segenggam kurma.

Lantas, Imam Ali as bergegas menghadap Rasulullah Saw​ dan memberikan segenggam kurma itu kepadanya.

Bukti kecintaan Imam Ali as kepada Rasulullah Saww​ yang lain ialah Imam Ali as senantiasa berkhidmat dan berusaha untuk memenuhi seluruh hajat Rasulullah Saw​.

@tafsirhikmah

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *