Tafsir Tematik

AKAR FITNAH

Fitnah itu dilarang bagi semua orang Muslim, dan orang yang melakukan fintnah berarti telah berdosa dalam tindakanya itu. Fitnah adalah ketika kamu menyebutkan sesuatu tentang seseorang yang bukan keselahan di mata Allah, atau ketika kamu mencela apa yang di puji oleh orang-orang yang berilmu. Sementara itu, membicarakan seseorang yang tidak hadir menyangkut sesuatu yang di cela oleh Allah, jika orang …

Read More »

Filosofi Ajaran Sunan Kali Jaga

Awal perkembangan islam di pulau jawa tidak lepas dari peran para tokoh nya, yang populer dikalangan kita adalah adanya Wali Sanga. Dan diantara perkumpulan para wali-wali itu ada salah seorang wali keturunan jawa asli, beliau bergelar Sunan Kalijaga atau nama aslinya bernama Raden Said. Selama perjalanan dakwahnya, Sunan Kalijaga sering menggunakan kesenian wayang kulit atau kesenian jawa seperti gending jawa …

Read More »

Kemaksuman Nabi dalam Perspektif Al-Quran

Mengapa sebagian ayat al-Qur’an tidak sejalan dengan kemaksuman para nabi Allah? Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, pertama-tama kita harus mengupas makna kemaksuman (‘ishmah). Allamah Thaba-thabai Qs berkata, “Yang kami maksud dengan ishmah adalah adanya sesuatu (secara inheren) pada diri seorang maksum yang mencegah terjadinya sebuah perbuatan yang tidak dibenarkan, seperti berbuat kesalahan atau maksiat.”[1] Fadhil Miqdad salah seorang teolog kawakan Syi’ah mengemukakan …

Read More »

Tafsir Syiah : Ulil Amri Berarti Penguasa Muslim ?

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kalian. Kemudian apabila kalian berselisih tentang suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu adalah yang terbaik untuk kalian dan paling bagus dampaknya.” (QS. an-Nisaa’: 59) Ayat tersebut yang menjelaskan tentang Ulil Amri, banyak yang mengartikan …

Read More »

Tafsir Ayat “Birrul Walidaen” Oleh Imam Ja’far Shodiq as

“Jika salah seorang dari antara mereka berdua atau kedua-duanya mencapai usia tua, maka janganlah kamu mengeluarkan kata-kata yang menghina mereka berdua dan janganlah kamu membentak mereka berdua…” (Surah al-Isra’ 23) Imam Ja’far Shadiq as menerangkan tafsiran birrul walidaen ; Imam Ja’far Shadiq a.s ketika ditanya tentang maksud firman Allah dalam Surah al-Baqarah 83 “…dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua…”, …

Read More »

Kedudukan Imam Hasan as Dalam Al-Qur’an

Kaum Muslim tak pernah bersepakat secara bulat dalam sebuah masalah seperti kesepakatan bulat mereka mengenai keutamaan Ahlulbait dan ketinggian kedudukan keilmuan dan ruh mereka serta kemencakupan mereka atas seluruh nilai-nilai kesempurnaan ideal yang diharapkan Allah Swt terwujud dalam diri manusia. Kesepakatan ini merujuk pada sejumlah dasar. Di antaranya adalah penjelasan al-Qur’an mengenai kedudukan khusus Ahlulbait melalui nas atas penyucian mereka …

Read More »

Mengenal Hawa Nafsu (1) , Dalam Al-Qur’an Hadits dan Posisinya Dalam Diri

Diriwayatkan dari Imam Al-Baqir bahwa Rasulullah SAWW bersabda, Allah SWT berfirman: “Demi kemuliaan-Ku, kebesaran-Ku,  keagungan-Ku, keperkasaan-Ku, nur- Ku,  ketinggian-Ku  dan  ketinggian  tempat-Ku,  tak  seorang  hambapun  yang mengutamakan keinginannya (nafsunya) di atas keinginan-Ku, melainkan Aku kacaukan urusannya, Aku kaburkan dunianya dan Aku sibukkan hatinya dengan dunia serta tidak Aku berikan dunia kecuali yang telah kutakar untuknya. Demi kemulian-Ku, kebesaran-Ku, keagungan-Ku, keperkasaan-Ku, …

Read More »

Hakekat Puasa Menurut Perspektif al-Qur’an

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, alangkah baiknya bila kita sama-sama mengkaji dan memahami tentang hakikat bulan Ramadhan dan _shiyam_ (puasa) dari sudut pandang tafsir. Guna menambah wawasan keagamaan kita. Maka dari itu pada kesempatan kali ini alfaqir ingin menyampaikan paparan tafsir ayat-ayat tentang bulan suci Ramadhan dan ibadah puasa yg terdapat pada surat al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185. …

Read More »

Prinsip Kemahdian Dalam Al-Qur’an

DaIam perbincangan dengan para uIama, kami mengemukakan beberapa ayat suci aI-Quran berkenaan dengan prinsip kemahdian serta janji dan berita baik Ilahi tentang keadaan di akhir zaman. Ayat-ayat itu iaIah sebagai berikut: 1, Ayat 8 hingga 9 surah al-Shaff: Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya. Dialah yang mengutus …

Read More »

Bagi Syiah, Imam Ali Adalah Rahmat

Surah Yunus, ayat 58: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ _”Katakanlah: “Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. Surah An-Nisa, ayat 83: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا “Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, …

Read More »

Al Hujurat : 14, Muslim Tapi Belum Mukmin (2)

«Orang-orang Arab (Badwi) itu berkata: «Kami telah beriman». Katakanlah: «Kalian belum beriman, tapi katakanlah (kami telah ber-Islam’, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian; dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Iagi Maha Penyayang.» Pada bagian sebelumnya, sudah kita bahas mengenai kasus-kasus tertentu di mana keislaman …

Read More »

Perintah Persatuan dan Larangan Perpecahan dalam Al-Qur’an-Hadits

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat …

Read More »