Irfan & Tasawuf

Pentingnya Sedekah

Pentingnya Sedekah

Syekh Nahawandi dalam kitabnya Rahah al-Ruh mengungkapkan tentang cerita seorang ulama. Ulama itu bercerita: Aku melihat dalam mimpiku sekelompok orang mati dalam keadaan gembira, sementara di belakang mereka seorang pria tua berjalan dalam keadaan sedih. Aku bertanya kepadanya tentang sebab kesedihannya. Ia menjawab, “Keluarga dari orang-orang ini bersedekah dengan kebaikan-kebaikan untuk mereka, sedangkan aku tidak ada seorang pun yang bersedekah …

Read More »

TASAWWUF BAB REZEKI

Yang kerja keras belum tentu mendapat banyak. Yang kerja sedikit belum tentu mendapat sedikit. Karena sesungguhnya sifat Rezeki adalah mengejar, bukan dikejar. Rezeki akan mendatangi, bahkan akan mengejar, hanya kepada orang yang pantas didatangi…. Maka, pantaskan dan patutkan diri untuk pantas di datangi, atau bahkan dikejar rezeki. Inilah hakikat ikhtiar…   Setiap dari kita telah ditetapkan rezekinya sendiri-sendiri. Karena ikhtiar …

Read More »

Filosofi Ajaran Sunan Kali Jaga

Awal perkembangan islam di pulau jawa tidak lepas dari peran para tokoh nya, yang populer dikalangan kita adalah adanya Wali Sanga. Dan diantara perkumpulan para wali-wali itu ada salah seorang wali keturunan jawa asli, beliau bergelar Sunan Kalijaga atau nama aslinya bernama Raden Said. Selama perjalanan dakwahnya, Sunan Kalijaga sering menggunakan kesenian wayang kulit atau kesenian jawa seperti gending jawa …

Read More »

Panjang Umur dalam Persefektif Al-Quran

Di dalam Ayat Suci Al-Quran berkenaan dengan masalah umur panjang seorang anak manusia,  maka kita akan mendapatkan beberapa contoh dari pribadi-pribadi yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk hidup berabad-abad lamanya, Namun di jaman sekarang ini sudah jarang kita temui manusia biasa yang bisa hidup beratus-ratus tahun apalagi sampai beribu tahun, namun berbeda ceritanya dengan apa yang kita percayai dengan …

Read More »

Dunia Mengajarkan Tuhan

Islam adalah agama yang realistis. Secara leksikal, kata “Islam” sendiri berarti tunduk, patuh, menerima. Ini menunjukkan bahwa syarat pertama menjadi seorang Muslim adalah menerima realitas dan kebenaran. Islam menolak setiap sikap keras kepala, prasangka, taklid buta, berat sebelah dan egoisme. Islam memandang semua itu bertentangan dengan realitas dan pendekatan realistis terhadap kebenaran. Menurut Islam, orang yang mencari kebenaran lalu menemui …

Read More »

TENTANG AKAL

Madzhab Ahlul Bait AS memandang tinggi kedudukan akal dalam kehidupan manusia khususnya dalam pemahaman didalam agama Allah utamanya dalam usuluddin. Al-Kulaini meriwayatkan sebuah hadist dari Imam al-Sadiq AS sebagai berikut: “Sekumpulan sahabat-sahabat kami meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad dari ali ibn Hadid dari Samaah ib Mihran berkata: Aku sedang bersama-sama Imam Aba Abdillah AS. Beliau berada bersama dengan jamaah pengikut-pengikutnya. …

Read More »

Nasehat Al-Ghazali tentang duduk bersama 8 kelompok manusia

Nasehat Al-Ghazali

Nasehat Al-Ghazali tentang duduk bersama 8 kelompok manusia. Barangsiapa yang sering duduk bersama 8 orang kelompok manusia, Allah akan memberinya 8 perkara: 1.من جلس مع اﻷغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فيها. Barangsiapa yang duduk bersama orang-orang kaya, Allah akan menambahkan cinta kepada dunia dan semangat untuk mendapatkan dunia. 2.ومن جلس مع الفقراء زاده الله الشكر والرضا بقسمة الله تعالى …

Read More »

Seluruh manusia tertidur pulas. Ketika ajal tiba, mereka baru sadar

Ketika mengomentari doa-doa Islam khususnya Shahifah Sajjadiyah, Annemarie Schimmel mengutarakan: “Saya selalu membaca doa-doa, hadis, dan sejarah Islam dari Bahasa Arab dan tidak pernah merujuk ke terjemahan apapun. Saya pernah menerjemahkan dan mencetak sebagian Shahifah Sajjadiyah ke dalam Bahasa Jerman.” Sekitar 70 tahun lalu, ketika sedang menerjemahkan doa melihat hilal Bulan Ramadhan dan doa perpisahan dengan Bulan Ramadhan, ibuku terbaring …

Read More »

FATIMAH ADALAH FATIMAH

FATIMAH

FAKTA FATIMAH Muhammad SAW adalah manifestasi Allah. Ali AS dan Fatimah AS adalah manifestasi kewibawaan dan keanggunan Muhammad SAW. Andai tidak ada Fatimah Zahra, tak ada potret sempurna perempuan. Andai tidak ada potret sempurna perempuan, tak ada parameter kesempurnaan perempuan. Andai tak ada parameter kesempurnaan bagi perempuan, posisi perempuan adalah absurd. Fatimah Zahra aktif di rumah dan aktif di arena …

Read More »

Apa Definisi Roti?

Definisi Roti

Apa Definisi Roti? Alkisah, para filsuf, ahli ilmu mantik, dan ahli hukum berkumpul di istana. Mereka bergabung untuk menginterogasi Nasruddin. Perkara Nasruddin telah dianggap sebagai sebuah kasus yang amat serius. Persoalannya adalah Nasruddin sering datang ke berbagai tempat dengan meneriakkan satu khutbah yang sama. Dalam khutbahnya itu, ia menyebut orang-orang berilmu, seperti para filsuf, sebagai mereka yang bodoh, kebingungan, dan …

Read More »

TANPA GURU

Ayatollah Bahjat qs berkata; “Saat kalian tidak menemukan seorang guru, beramal-lah dengan keyakinan-keyakinanmu. Mengamalkan keyakinan-keyakinan yakni anda tahu mengumpat haram, maka janganlah kalian mengumpat. Kedua, cahaya yang kalian dapatkan melalui perantara amalan ibadi, jangan kalian binasakan dengan perbuatan haram. Para ulama dengan melakukan ini, mereka sampai pada maqam-maqam yang tinggi. @tafsirhikmah

Read More »

Tanya Jawab bersama Ayatollah Bahjat qs Mengenai Al-Qur’anul Karim

T: Berapa Hari anda mengkhatamkan al-Qur’an, semasa tinggal di Najaf ? Terkadang aku khatamkan al-Qur’an selama 3 hari.” T: Apa sebab yang menjadikan Surah Yasiin sebagai Jantungnya al-Qur’an ? “Sebab adanya 14 Maksumin. Sebagaimana tercantum ‘Yasiin’ adalah Nabi Muhammad Saww dan ‘wal Qur’aanil hakim’ (yakni ‘itrah Nabi).” T: Apa yang paling utama dari Surah-surah al-Qur’an yang dibaca pada malam-malam ‘Lailatul …

Read More »